Untitled Document
Hôm nay, 15/11/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng Internet (20/8/2018)

Nghiên cứu, xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet nhằm đáp ứng các nhu cầu về dữ liệu không gian của các bộ ngành và xã hội. Xây dựng hệ thống phần mềm cho thuê bản đồ trên mạng internet, qua đó nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm đo đạc và bản đồ. ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa (database optimization) trên hệ quản trị CSDL Oracle và ArcGIS nhằm cải tiến hiệu năng các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu các phương pháp giám sát và theo dõi hiệu năng hệ quản trị CSDL Oracle; Nghiên cứu phương pháp tối ưu câu lệnh PL/SQL; Nghiên cứu phương pháp cấu hình tối ưu CSDL Oracle. Nghiên cứu các phương pháp giám sát và theo dõi hiệu năng của dịch vụ ArcSDE; Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa ArcSDE. Xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn phương pháp và quy trình giám sát, tối ưu CSDL Oracle và ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chế độ đo đạc chất lơ lửng cho một số Trạm Thủy văn trong điều kiện thay đổi chế độ dòng chảy và công nghệ đo (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ thị sức khỏe môi trường ở Việt Nam (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế giám sát nguồn nước xuyên biên giới phục vụ đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh hiện nay (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về hậu kiểm và giám sát môi trường nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và giám sát môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho nhóm lớp thông tin các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường phục vụ quản lý nhà nước về môi trường ((Thử nghiệm xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho 5 đối….. (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình, quy định kỹ thuật biên tập các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia (20/8/2018)

     
   
     
 

Bước đầu khảo sát ảnh hưởng khẩu phần thức ăn lúa kết hợp trùn quế nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn qui mô nông hộ (19/8/2017)

Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 100% đến kêt quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 75% + 25% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 72% + 28% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 70% + 30% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. So sánh ảnh hưởng của các khẩu phần ăn trên với khẩu phần nuôi gà thả vườn bằng lúa 100% và khẩu phần nuôi thức ăn hỗn hợp 100%. ...


 Xem tóm tắt

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (19/8/2017)

Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về xây dựng mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp trình độ cao đẳng. Tổng quan về chiến lược phát triển nhà trường đối với lĩnh vực đào tạo và chương trình đào tạo. Thực trạng tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán trình độ cao đẳng. Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Phương pháp tổ chức, thực hiện mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. ...


 Xem tóm tắt

Các Đề tài/dự án khác:

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Bước đầu khảo sát khả năng thích nghi của 3 giống hồ tiêu trồng trên vùng đất sản xuất gạch nung tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Bước đầu khảo sát, đánh giá tình hình snh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh chổi rồng trên giống nhãn da bò địa phương tại cù lao Long Hồ, Vĩnh Long (19/8/2017)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo nghiệm đặc tính nông học, khả năng thích nghi và hiệu quả cải tạo đất của cỏ Clover Tabor (Trifolium alexandrium L.) nguồn Israel, tại Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo sát một số nguyên liệu làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi (19/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127