Untitled Document
Hôm nay, 7/7/2020
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 102.01-2014.33 
  Số đăng ký KQ 2017-10-1154 
  Tên nhiệm vụ Đánh giá hiệu năng của những mạng chuyển tiếp vô tuyến dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo 
  Tổ chức chủ trì Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh 
  Cơ quan chủ quản Bộ Thông tin và Truyền thông 
  Cơ quan cấp kinh phí Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Quốc gia 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Trung Duy 
  Cán bộ phối hợp TS. Tân Hạnh, TS. Dương Quang Trung, TS. Lưu Gia Thiện, ThS. Phạm Thị Đan Ngọc, ThS. Nguyễn Quốc Điền, ThS. Phùng Mạnh Quỳnh 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20204. Các hệ thống và kỹ thuật truyền thông 
  Thời gian bắt đầu 03/2015 
  Thời gian kết thúc 03/2017 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Tp. Hồ Chí Minh 
  Số trang 250 tr. 
  Tóm tắt Nghiên cứu phân tích và đánh giá hiệu năng của những hệ thống vô tuyến dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo trong những mạng lưới khác nhau như mạng chuyển tiếp hai chặng/ đa chặng, mạng vô tuyến nhận thức dạng Overlay/Underlay. Phân tích và đánh giá hiệu năng của những hệ thống vô tuyến dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo và các tác động khác của lớp vật lý như suy hao đường truyền, ảnh hưởng của môi trường fading và ảnh hưởng của giao thoa đồng kênh. Đề xuất những phương pháp chọn lựa nút chuyển tiếp mới dưới sự tác động của suy hao phần cứng. Phân tích và đánh giá hiệu năng bảo mật lớp vật lý của các mô hình chuyển tiếp phân tập. 
  Từ khoá Mạng chuyển tiếp; Vô tuyến 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14344 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127