Untitled Document
Hôm nay, 22/6/2024
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Bleu Belge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
  Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Phạm Tài,  
  Cán bộ phối hợp ThS. Lê Văn Bình, KS. Lê Văn Thụy, KS. Phan Thị Kim Liên, KS. Hồ Thị Vy, ThS. Lê Hoài Nam, BS. Lê Văn Minh 
  Lĩnh vực nghiên cứu 40202. Di truyền và nhân giống động vật nuôi 
  Thời gian bắt đầu 10/2017 
  Thời gian kết thúc 9/2019 
  Tóm tắt Tạo được đàn bò lai F1 (BBB x lai Zebu) nuôi khảo nghiệm trong nông hộ. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của bò lai F1 khảo nghiệm theo quy trình nuôi ở nông hộ. Xác định hiệu quả kinh tế của chăn nuôi bò lai F1 nuôi tại nông hộ. 
  Từ khoá Ứng dụng; Kỹ thuật; Nâng cao chất lượng; Bò lai; Giống; Bò BBB 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127