Untitled Document
Hôm nay, 28/5/2024
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

HỆ THỐNG THÔNG TIN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Hệ thống được triển khai xây dựng trên cơ sở Quyết định số 1052/QĐ-BKHCN ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ "Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển Việt Nam" với mục tiêu tổng quát là hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về KH&CN và tăng cường phổ biến những kết quả của hoạt động NC&PT có sử dụng ngân sách nhà nước.

Hệ thống thu thập, xử lý, lưu giữ, hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp và chia sẻ thông tin về các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án) và các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (báo cáo KQNC) của các bộ/ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Hệ thống gồm 2 cơ sở dữ liệu (CSDL):
- CSDL về các đề tài, dự án
- CSDL về các báo cáo KQNC của các đề tài/dự án

Trong giai đoạn đầu tiên, dữ liệu trong các CSDL đề tài, dự án và báo cáo KQNC của hệ thống được đóng góp bởi các Sở KH&CN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tin trong CSDL là thông tin thư mục về các đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các báo cáo KQNC của các đề tài, dự án nói trên.

Diện bao quát chủ đề của các đề tài và báo cáo KQNC đa dạng và phong phú, thể hiện được cụ thể về hoạt động nghiên cứu và phát triển ở địa phương và kết quả của những hoạt động đó.

Người dùng tin có nhu cầu về bản gốc (toàn văn) báo cáo KQNC hoặc đề cương đề tài nghiên cứu có thể liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh và thành phố chủ quản nhiệm vụ KH&CN tương ứng.

Mọi ý kiến hoặc yêu cầu có thể liên hệ với:
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Về vấn đề thu thập, xử lý thông tin và tổ chức:
Phòng Quản lý Thông tin và Thống kê
ĐT: 04-38257039; Fax: 04-39349127;
(Phạm Văn Hùng: hungptnt@vista.gov.vn
Võ Thị Thu Hà: havothu@vista.gov.vn; havothu70@yahoo.com)

Về kỹ thuật, phần mềm:
Trung tâm Tin học và Đào tạo
ĐT: 04-38246324; Fax: 04-39349127
(Trần Mai Lan: lanm@vista.gov.vn; mai_lan2003@yahoo.com)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127