Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS nhiệm vụ TTH.2016-KC.04 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue 
  Tổ chức chủ trì Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Lĩnh vực nghiên cứu 10508. Trắc địa học và bản đồ học 
  Thời gian bắt đầu 3/2018 
  Thời gian kết thúc 2/2019 
  Tóm tắt Xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS của ngành trên cơ sở nâng cấp và hiệu chỉnh chuẩn dữ liệu GISHue. Kết quả được triển khai, áp dụng thành công cho các ngành trên hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế. 
  Từ khoá Nghiên cứu; Xây dựng; Chuẩn dữ liệu; GIS; GISHue 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127