Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS nhiệm vụ TTH.2016-KX.01 CS 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
  Tổ chức chủ trì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Thừa Thiên–Huế 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Cơ sở 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phùng Văn Vinh 
  Cán bộ phối hợp CN. Lê Hữu Hùng, CN. Hoàng Trọng Tuấn, CN. Lê Xuân Hiền, ThS. Ngô Duy Thanh, ThS. Phạm Thanh Bình, CN. Trần Xuân Nguyện, CN. Huỳnh Ngọc Thanh, CN. Nguyễn Thành Nhân, ThS. Châu Thị Thu Hà 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị 
  Thời gian bắt đầu 8/2017 
  Thời gian kết thúc 7/2018 
  Tóm tắt Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định rõ yêu cầu và đòi hỏi của việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 
  Từ khoá Văn hóa doanh nghiệp; Cấp ủy, Đảng Cộng sản; Năng lực lãnh đạo 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127