Untitled Document
Hôm nay, 22/6/2024
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS nhiệm vụ TTH.2017-KX.03 CS 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu giải pháp nâng cao chât lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế 
  Tổ chức chủ trì Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Cơ sở 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thiên 
  Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn Thị Châu, ThS. Trần Trọng Hướng, ThS. Phạm Xuân Thạch, ThS. Lê Chí Quốc Minh, ThS. Lê Thị Liễu, ThS. Trần Nhật, ThS. Hồ Thị Thu Hương 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50602. Hành chính công và quản lý hành chính 
  Thời gian bắt đầu 8/2017 
  Thời gian kết thúc 01/2019 
  Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Nêu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã ở trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế và việc sử dụng cán bộ, công chức cấp xã sau đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 đến 2016. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại trường. 
  Từ khoá Đào tạo, Bồi dưỡng, Công chứ; Cán bộ; Cấp xã; Trường chính trị; 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127