Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS nhiệm vụ TTH.2016-KC.01 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu điều chế hạt nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide (COS) và thử nghiệm khả năng kháng bệnh trên cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
  Tổ chức chủ trì Trường Đại học Khoa học Huế 
  Cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ GS.TS. Trần Thái Hòa 
  Cán bộ phối hợp PGS.TS. Đinh Quang Khiếu, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, TS. Nguyễn Đức Cường, PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến, TS. Lê Thị Hòa, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải, Tôn Nữ Mỹ Phương, Trần Thị Bích Hoa, Trương Thị Diệu Hanh, Hồ Công Hưng 
  Lĩnh vực nghiên cứu 40604. Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp 
  Thời gian bắt đầu 3/2017 
  Thời gian kết thúc 2/2019 
  Tóm tắt Nghiên cứu điều chế COS có khối lượng mol trung bình thích hợp với sự hấp thu của cây lúa. Điều chế nano silica vô định hình từ vỏ trấu. Nghiên cứu điều chế nano Ag, điều chế nano Cu. Phân lập các nấm gây bệnh trong phòng thí nghiệm. Đánh giá khả năng kháng nấm của vật liệu nano đơn và nano đa chức năng trên nền COS. Nghiên cứu xử lý nấm gây bệnh trong nhà kính và đồng ruộng. 
  Từ khoá Chitosan oligosaccharide; Hạt nano; Nano đa chức năng; Thử nghiệm; Kháng bệnh, Cây lúa 
  Trạng thái Đang tiến hành 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127