Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Bước đầu khảo sát ảnh hưởng khẩu phần thức ăn lúa kết hợp trùn quế nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn qui mô nông hộ 
  Tổ chức chủ trì Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Vĩnh Long 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Cơ sở 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Quách Thị Thanh Tâm 
  Lĩnh vực nghiên cứu 40204. Nuôi dưỡng động vật nuôi 
  Thời gian bắt đầu 7/2016 
  Thời gian kết thúc 2/2017 
  Tóm tắt Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 100% đến kêt quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 75% + 25% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 72% + 28% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 70% + 30% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. So sánh ảnh hưởng của các khẩu phần ăn trên với khẩu phần nuôi gà thả vườn bằng lúa 100% và khẩu phần nuôi thức ăn hỗn hợp 100%. 
  Từ khoá Gà;Thức ăn chăn nuôi;Lúa;Giun đỏ;Khẩu phần ăn; 
  Trạng thái Không xác định 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127