Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính 
  Tổ chức chủ trì Trường Chính trị Phạm Hùng 
  Cơ quan chủ quản UBND Tỉnh Vĩnh Long 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Cơ sở 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lê Thành Tông 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50302. Giáo dục chuyên biệt 
  Thời gian bắt đầu 3/2016 
  Thời gian kết thúc 11/2016 
  Tóm tắt Địa giới hành chính, truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh Vĩnh Long. Sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên ở Vĩnh Long và Đảng bộ Vĩnh Long lãnh đạo giành chính quyền. Đảng bộ trỉnh Vĩnh Long lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Vnihx Long và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
  Từ khoá Đảng bộ;Giáo trình;Lý luận chính trị;Hành chính;Truyền thống 
  Trạng thái Không xác định 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127