Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 105.99-2014.04 
  Số đăng ký KQ 2018-52-260/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của nền đất loại sét bão hòa chịu tải trọng động không chu kỳ đa phương 
  Tổ chức chủ trì Trường Đại học Khoa học Huế 
  Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì Đại học Huế 
  Cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  Cơ quan cấp kinh phí Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Quốc gia 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Thanh Nhàn 
  Cán bộ phối hợp Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Đình Tiến, Trần Thị Ngọc Quỳnh 
  Lĩnh vực nghiên cứu 10501. Địa chất học 
  Thời gian bắt đầu 3/2015 
  Thời gian kết thúc 11/2017 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Thừa Thiên Huế 
  Số trang 16 tr. + phụ lục 
  Tóm tắt Làm sáng tỏ ảnh hưởng của phương cắt trượt trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ và không chu kỳ lên sự hình thành áp lực nước lỗ rỗng và tính chất nén lún trong mối quan hệ với các thông số khác của điều kiện cắt trượt động. Phát triển phương pháp tính toán mới trong dự báo áp lực nước lỗ rỗng và độ lún sau cắt trượt trên các loại đất sét khác nhau chịu cắt trượt động chu kỳ và không chu kỳ. Xây dựng phương pháp và quy trình tính toán mới trong dự báo áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của nền đất loại sét tự nhiên chịu điều kiện tải trọng động không chu kỳ đa phương trong thực tế. 
  Từ khoá Đất sét;Lỗ rỗng;Độ lún;Cắt trượt động chu kỳ;Cắt trượt động không chu kỳ; 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14790 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127