Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Số đăng ký KQ 2018-60-197/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến 2020, định hướng đến 2030 
  Tổ chức chủ trì Trung tâm Chứng nhận phù hợp 
  Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
  Cơ quan chủ quản Bộ Khoa học và Công nghệ 
  Cơ quan cấp kinh phí Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Quý Giầu 
  Lĩnh vực nghiên cứu 299. Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác 
  Số trang 36 tr. + phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan xu hướng phát triển của đo lường pháp định đến năm 2030. Đánh giá hiện trạng về đo lường ở Việt Nam và tác động của đo lường đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ về đo lường đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là trong tiếp cận triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đề xuất giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hoạt động đào tạo, nâng cao năng lượng dịch vụ và tăng cường hợp tác quốc tế về đo lường. 
  Từ khoá Đo lường;Doanh nghiệp;Đầu tư;Đào tạo;Cạnh tranh;Hội nhập quốc tế 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14727 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127