Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 10-2014/HĐ-NĐT 
  Số đăng ký KQ 2018-52-083/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu thiết kế máy đo cung lượng tim bằng phương pháp trở kháng ngực 
  Tổ chức chủ trì Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
  Cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  Cơ quan cấp kinh phí Bộ Khoa học và Công nghệ 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Quốc gia 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Vũ Duy Hải 
  Cán bộ phối hợp Lại Hữu Phương Trung, Nguyễn Đức Thuận, Dương Trọng Lượng, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Phúc Ngọc, Đào Quang Huân, Hoàng Quang Huy, Đào Việt Hùng 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20601. Kỹ thuật và thiết bị y học 
  Thời gian bắt đầu 06/2014 
  Thời gian kết thúc 12/2016 
  Năm viết báo cáo 2018 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 137 tr. 
  Tóm tắt Cơ sở lý thuyết về giải phẫu học và chu trình hoạt động của tim. Khái niện về cung lượng tim, các thông số ảnh hưởng tới giá trị cung lượng tim và vai trò của cung lượng tim trong y học. Thiết kết phần mạch cứng và xây dựng các mô đun phần mềm cho máy đo cung lượng tim. Đo lường, đánh giá các thông số đo tại phòng thí nghiệm. Kiểm chuẩn sản phẩm qua đơn vị đánh giá độc lập. Đo lường thử nghiệm trên tình nguyện viên và đánh giá kết quả thử nghiệm tại các bệnh viện 
  Từ khoá Máy đo cung lượng tim;Trở kháng ngực;Mạch cứng;Phần mềm;Thông số đo; 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14613 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127