Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 04.17.ĐTKHCN/HĐ-KHCN 
  Số đăng ký KQ 2018-24-092/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học thương phẩm để phân hủy nhựa cây trong dăm mảnh nguyên liệu giấy ở quy mô công nghiệp 
  Tổ chức chủ trì Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô 
  Cơ quan chủ quản Bộ Công Thương 
  Cơ quan cấp kinh phí Bộ Công thương 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Vương Thị Thu Trang 
  Cán bộ phối hợp KS. Nguyễn Thị Hằng, KS. Trần Hoài Nam, KS. Đào Sĩ Hinh, KS. Nguyễn Đình Hải, KS. Đào Thị Tố Liên 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20901. Các công nghệ xử lý sinh học (các quá trình công nghiệp dựa vào các tác nhân sinh học để vận hành quy trình), xúc tác sinh học; lên men 
  Thời gian bắt đầu 01/2017 
  Thời gian kết thúc 12/2017 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 67 tr. + phụ lục 
  Tóm tắt Lựa chọn chế phẩm sinh học phù hợp cho xử lý dăm mảnh ở quy mô phòng thí nghiệm. Xây dựng quy trình công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý dăm mảnh khai thác vào mùa Xuân trên dây chuyền sản xuất bột giấy tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Xây dựng quy trình công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý dăm mảnh khai thác vào mùa Thu trên dây chuyền sản xuất bột giấy tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và môi trường của quy trình công nghệ đã xác lập. 
  Từ khoá Dăm mảnh;Nhựa cây;Công nghệ sinh học;Phân hủy;Quy mô công nghiệp 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14622 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127