Untitled Document
Hôm nay, 22/6/2024
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  Số đăng ký KQ 2018-24-093/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp 
  Tổ chức chủ trì Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô 
  Cơ quan chủ quản Bộ Công Thương 
  Cơ quan cấp kinh phí Bộ Công thương 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Lê Thị Quỳnh Hoa 
  Cán bộ phối hợp Lương Thị Hồng, Đỗ Thị Thu Nguyệt, Vũ Thị Kiều Loan, Hoàng Văn Trình 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20513. Gỗ, giấy, bột giấy 
  Thời gian bắt đầu 01/2017 
  Thời gian kết thúc 12/2017 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 54 tr. + phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan về giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp. Điều tra, khảo sát vè tình hình sử dụng giấy nến cho bao gói công nghiệp. Quy trình công nghệ sản xuất giấy đế. Quy trình công nghệ tráng phủ parafin. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp. Sản xuất thử nghiệm 3000 kg giấy nến. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của quy trình công nghệ. 
  Từ khoá Giấy nến;Giấy đế;Parafin;Bao gói công nghiệp;Công nghệ tráng phủ 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14623 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127