Untitled Document
Hôm nay, 22/6/2024
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 03.10/2014-DA2 
  Số đăng ký KQ 2018-60-440/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lương thực của Coogn ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) thông qua việc áp dụng các giải pháp về năng suất, chất lượng 
  Tổ chức chủ trì Cục Công tác phía Nam 
  Cơ quan chủ quản Bộ Khoa học và Công nghệ 
  Cơ quan cấp kinh phí Bộ Khoa học và Công nghệ 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Quốc gia 
  Thuộc chương trình Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Vương Đức Tuấn 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo TP Hồ Chí Minh 
  Tóm tắt Đánh giá thực trạng công tác tiêu chuẩn hóa, công tác quản lý chất lượng, hoạt động nghiên cứu triển khai, khả năng đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000, ISO 9000, VietGAP… của doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch triển khai. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả sau khi triển khai các hoạt động cải tiến năng suất, chất lượng. Triển khai tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng: công tác tiêu chuẩn hóa trong doanh nghiệp, tư vấn, hướng dẫn xây dựng, đưa vào áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý liên quan đến từng công đoạn trong chuỗi giá trị của quá trình sản xuất, chế biến gạo mà cụ thể; Áp dụng qui trình canh tác tiên tiến, hiệu quả và bền vững theo hướng thực hành nông nghiệp tốt; điều hành hoạt động xay xát gạo một cách bài bản, hiệu lực và hiệu quả theo ISO 22000:2005; Áp dụng hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ phận văn phòng ngành lương thực. Xây dựng các quy trình hoạt động cho Trung tâm R&D của Công ty theo yêu cầu về thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP – Good Laboratory Practice). 
  Từ khoá Lương thực;Bảo vệ thực vật;Tiêu chuẩn hóa;Quản lý chất lượng;Năng suất;Doanh nghiệp; 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14970 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127