Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 103.02-2016.66 
  Số đăng ký KQ 2018-52-448/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi 
  Tổ chức chủ trì Đại học Huế 
  Cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  Cơ quan cấp kinh phí Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Quốc gia 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Trường Thọ 
  Cán bộ phối hợp PGS.TS. Phan Đình Giớ, TS. Võ Thanh Tùng, TS. Nguyễn Đình Tùng Luận, TS. Lê Đại Vương 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20404. Kỹ thuật hoá vô cơ 
  Thời gian bắt đầu 5/2016 
  Thời gian kết thúc 11/2017 
  Năm viết báo cáo 2017 
  Nơi viết báo cáo Thừa Thiên Huế 
  Số trang 7 tr. + phụ lục 
  Tóm tắt Các hệ gốm có cấu trúc perovskite ABO3 được chế tạo theo phương pháp nung truyền thống và nghiên cứu các tính chất vật lý. Tối ưu hóa quy trình chế tạo các hệ gốm sắt điện. Lựa chọn thành phần có cấu trúc perovskite ABO3 khác hoặc oxit tạp chất khác. Các chất này được pha vào hệ gốm KBT nhằm thu được tính chất vật lý được cải tiến. Do đó, các thành phần được pha tạp này khi kết hợp với KBT cần đảm bảo làm giảm nhiệt độ nung thiêu kết và có tính chất áp điện tốt. Khảo sát tính chất điện môi, sắt điện và áp điện. 
  Từ khoá Hệ gốm sắt điện;Cấu trúc perovskite ABO3;Nung thiêu kết;Tính chât áp điện; 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14978 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127