Untitled Document
Hôm nay, 31/5/2023
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  MS đề tài 2015.08.15 
  Số đăng ký KQ 2018-04-432/KQNC 
  Tên nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn các lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
  Tổ chức chủ trì Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
  Cơ quan chủ quản Bộ Tài nguyên và Môi trường 
  Cơ quan cấp kinh phí Bộ Tài nguyên và Môi trường 
  Cấp quản lý nhiệm vụ Bộ 
  Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Tăng Thế Cường, ThS. Nguyễn Hưng Thịnh 
  Cán bộ phối hợp TS. Lê Văn Hữu, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn, ThS. Vũ Đình Nam, ThS. Hoàng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Châu Trần Vĩnh, CN. Nguyễn Văn Triều 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20799. Kỹ thuật môi trường khác 
  Năm viết báo cáo 2018 
  Nơi viết báo cáo Hà Nội 
  Số trang 311 tr. 
  Tóm tắt Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đánh giá hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của các nước trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng các bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2016. 
  Từ khoá Tài nguyên;Môi trường;Đo lường;Quản lý nhà nước;Hoạt động chuyên môn 
  Nơi lưu trữ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
  Ký hiệu kho 14962 
 
  Trạng thái Đã nghiệm thu 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127